โครงการรวมหนี้ ลงทะเบียนรวมหนี้ออนไลน์ ที่นี้ !!

เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรวมหนี้จ่ายที่เดียว ทำให้จ่ายดอกเบี้ยลดลงต่อเดือน สามารถลงทะเบียนกับโครงการรวมหนี้ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ และรอทางเจ้าหน้าที่สินเชื่อติดต่อหาลูกค้า เพื่อสอบถามรายละเอียด และประเมินเบื้องต้นว่า ลูกค้าสามารถสมัครผ่านธนาคารไหนได้บ้าง และจะต้องเตรียมเอกสารอะไรที่ใช้สำหรับยื่นสินเชื่อกับทางธนาคาร

โครงการรวมหนี้ รวมหนี้อะไรได้บ้าง

โครงการรวมหนี้เป็นก้อนเดียว (Debt Consolidation) เป็นการที่ผู้กู้มีหนี้หลายรายและต้องการรวมหนี้ทั้งหมดให้เป็นหนี้เดียว เพื่อลดความซับซ้อนในการจัดการและชำระหนี้ โดยการรวมหนี้นี้มักจะทำผ่านการกู้ยืมเงินใหม่โดยมีจำนวนเงินพอเพียงในการชำระหนี้ทั้งหมดของผู้กู้เดิม ด้วยเงินกู้ใหม่นี้จะชำระหนี้เดิมทั้งหมดให้เป็นหนี้เดียวกัน ซึ่งผู้กู้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพียงอย่างเดียวต่อผู้ให้สินเชื่อใหม่ การรวมหนี้เป็นก้อนเดียวนี้ช่วยในการลดอัตราดอกเบี้ยรวมที่ต้องจ่าย และช่วยให้ผู้กู้สามารถจัดการกับหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยลดความซับซ้อนในการจัดการและชำระหนี้ที่มีอยู่ให้น้อยลง

รวมหนี้บัตรเครดิต

รวมหนี้สินเชื่อบุคคล

รวมหนี้บัตรกดเงินสด

รวมหนี้นอกระบบ

ตารางอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ตารางอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

⇒ คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการรวมหนี้ ⇐

ขั้นตอนการยื่นเข้าโครงการรวมหนี้

 
กรอกข้อมูล ลูกค้าสมัครและกรอกข้อมูลเข้า มายังโครงการรวมหนี้
กรอกข้อมูล ลูกค้าสมัครและกรอกข้อมูลเข้า มายังโครงการรวมหนี้
เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เจ้าหน้าที่จะทำการโทรติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลและอธิบายรายละเอียด
เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เจ้าหน้าที่จะทำการโทรติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลและอธิบายรายละเอียด
ลูกค้าส่งข้อมูล ลูกค้าส่งข้อมูลเพื่อขอประเมินวงเงินการรวมหนี้เบื้องต้น
ลูกค้าส่งข้อมูล ลูกค้าส่งข้อมูลเพื่อขอประเมินวงเงินการรวมหนี้เบื้องต้น
ลูกค้าเข้ามาปิดหนี้ เมื่อตรวจสอบเเล้วลูกค้าจะเข้ามาเพื่อเซ็นใบสมัครเพื่อยื่นกับธนาคาร
ลูกค้าเข้ามาปิดหนี้ เมื่อตรวจสอบเเล้วลูกค้าจะเข้ามาเพื่อเซ็นใบสมัครเพื่อยื่นกับธนาคาร
ธนาคารตรวจสอบข้อมูล เมื่อยื่นเเล้วธนาคารจะมีการสอบถามสัมภาษณ์กับลูกค้า
ธนาคารตรวจสอบข้อมูล เมื่อยื่นเเล้วธนาคารจะมีการสอบถามสัมภาษณ์กับลูกค้า
อนุมัติวงเงิน ลูกค้าเซ็นสัญญาเมื่อผ่านขั้นตอนธนาคารจะอนุมัติวงเงิน
อนุมัติวงเงิน ลูกค้าเซ็นสัญญาเมื่อผ่านขั้นตอนธนาคารจะอนุมัติวงเงิน