บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เอ็มไลฟ์ วีซ่าแพลทินัม

บัตรเครดิต Bangkok Bank M LIVE Visa Platinum รับความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุขณะโดยสารในยานพาหนะสาธารณะทั้งในและต่างประเทศ ในวงเงินสูงสุด 2 แสนเหรียญสหรัฐ ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%

บัตรเดียวคุ้ม รับสิทธิประโยชน์มากมาย เมื่อช้อปภายในห้างฯ ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป และ MOnline.com

รับคะแนนสะสม M Point

 • รับคะแนนสะสม M Point 1 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ครบทุก ๆ 25 บาท

สะสมไมล์เดินทาง

คะแนนสะสม M Point สามารถแลกเป็นไมล์เดินทางจากสายการบินชั้นนำในอัตรา ดังนี้
คะแนนสะสม M Point 4,000 คะแนน = 1,000 ROP Mile จากการบินไทย
คะแนนสะสม M Point 1,500 คะแนน = 500 FlyerBonus จากบางกอกแอร์เวย์ส
คะแนนสะสม M Point 1,000 คะแนน = 1,000 airasia point จากแอร์เอเชีย

 


แผนประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
รับความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุขณะโดยสารในยานพาหนะสาธารณะทั้งในและต่างประเทศ ในวงเงินสูงสุด 2 แสนเหรียญสหรัฐ เพียงใช้บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เอ็มไลฟ์ วีซ่าแพลทินัมชำระค่าบัตรโดยสารหรือโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งความคุ้มครองนี้ครอบคลุมถึงคู่สมรสตามกฎหมาย บุตร ธิดา โดยกำเนิด และบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 23 ปีที่ร่วมเดินทาง


Personal Assistanceบริการผู้ช่วยส่วนบุคคล

  • บริการผู้ช่วยส่วนบุคคลในการประสานงานบริการต่างๆ เช่น การจองสนามกอล์ฟ การจองรถเช่าโรงแรม ร้านอาหาร รวมถึงแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เอ็มไลฟ์ วีซ่าแพลทินัม โทร. 0 2638 4100

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้สมัครบัตรหลัก
  • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  • รายได้ขั้นต่ำเฉลี่ย 15,000 บาท ขึ้นไป/เดือน
 • ผู้สมัครบัตรเสริม
  • อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
 • เอกสารประกอบการสมัครบัตร
 • เอกสารประกอบการสมัครบัตรหลัก
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ
  • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หลักฐานการจ่ายเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย สำเนาใบยื่นเสียภาษีประจำปี (ภ.ง.ด.) พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีประจำปีล่าสุด
  • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน บัญชีสะสมทรัพย์ หรือบัญชีฝากประจำของธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างๆ ที่คุณมี
  • สำหรับเจ้าของกิจการ โปรดแนบสำเนาการจดทะเบียนบริษัท
 • เอกสารประกอบการสมัครบัตรเสริม
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครบัตรเสริม คุณสามารถสมัครบัตรหลักและบัตรเสริมได้ในคราวเดียวกันโดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัครบัตรเสริมมาพร้อมใบสมัครของคุณ
 • ค่าธรรมเนียม
 • แรกเข้า/ รายปี ปีแรก
  • บัตรหลัก : 1,000 บาท/ปี
  • บัตรเสริม : ไม่มี
 • รายปี ปีถัดไป
  • บัตรหลัก : 1,000 บาท/ปี
  • บัตรเสริม : 1,000 บาท/ปี


ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก
รับสิทธิยกเว้นการคิดค่าธรรมเนียมรายปี ปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 10,000 บาท/ปี