บัตรกดเงินสด-KKP-Cash-Card

โปรโมชั่นบัตรกดเงินสด ธนาคารเกียรตินาคิน KKP Cash Card บัตรกดเงินสดอนุมัติยากไหม กี่วันอนุมัติ บัตรกดเงินสดดีไหม บัตรกดเงินสดอนุมัติ 30 นาที มีค่าธรรมเนียมรายปีไหมชำระคืนขั้นต่ำเพียง 5% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 500 บาท สมัครง่าย เงินเดือน 10,000 บาทก็สมัครได้

โปรโมชั่นบัตรกดเงินสด ธนาคารเกียรตินาคิน KKP Cash Card

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000

วงเงินบัตรกดเงินสด

ธนาคารได้ทำการกำหนดวงเงินสูงสุดในการทำธุรกรรมต่างๆ ของบัตรกดเงินสด KKP Cash Card ต่อวัน ดังนี้

ประเภทบัตร

วงเงินสูงสุด

เบิกถอนเงินวงสดผ่านตู้ ATM

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ 

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านออนไลน์

100,000 บาท

* หมายเหตุ : การเบิกใช้สินเชื่อทุกช่องทาง ต้องรวมกันไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ

บัตรกดเงินสด เกียรตินาคิน มีค่าธรรมเนียมรายปีไหม

ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด
ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี

 

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

  1. สัญชาติไทย อายุ 20 – 60 ปี
  2. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
  3. รายได้รวมต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
  4. รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
  5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
  2. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)
  3. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

By admin

Related Post