สมัครบัตรกดเงินสดเก...
 
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

สมัครบัตรกดเงินสดเกียรตินาคินกี่วันรู้ผล KKP Cash Card


กระทู้: 1
หัวข้อเริ่มต้น
(@marchketingonline)
New Member
เข้าร่วม: 7 เดือน ที่ผ่านมา

สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสดของธนาคารเกียรตินาคินภัทร KKP Cash Card และได้รับอนุมัติสินเชื่อภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาดเท่านั้น
-ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด
-ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
-ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 3% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 300 บาท
-สมัครง่าย เงินเดือน 10,000 บาทก็สมัครได้

 

 
 
 
 

เงื่อนไขสิทธิประโยชน์

 1. สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสดของธนาคารเกียรตินาคินภัทร และได้รับอนุมัติสินเชื่อภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาดเท่านั้น
 2. กรณีลูกค้าเลือกรับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝาก (ตามที่ระบุในใบสมัครสินเชื่อ) และตกลงผ่อนชำระแบบรายงวด (เดือน)
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.89% ต่อเดือน พร้อมเลือกระยะเวลาผ่อน 6, 12, 24, 36, 48, 60 งวด 
   • ระยะเวลาผ่อน 6 งวด อัตราดอกเบี้ยต่อปี (Effective Rate) 18.08%
   • ระยะเวลาผ่อน 12 งวด อัตราดอกเบี้ยต่อปี (Effective Rate) 19.16%
   • ระยะเวลาผ่อน 24 งวด อัตราดอกเบี้ยต่อปี (Effective Rate) 19.33%
   • ระยะเวลาผ่อน 36 งวด อัตราดอกเบี้ยต่อปี (Effective Rate) 19.04%
   • ระยะเวลาผ่อน 48 งวด อัตราดอกเบี้ยต่อปี (Effective Rate) 18.68%
   • ระยะเวลาผ่อน 60 งวด อัตราดอกเบี้ยต่อปี (Effective Rate) 18.32%
  • รับของสมนาคุณเพิ่ม ร่มพับกัน UV มูลค่า 259 บาท เมื่อรับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝาก ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป หรือกระเป๋าล้อลาก ขนาด 20 นิ้ว เมื่อรับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝาก ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
  • เงื่อนไขการรับของรางวัล ต้องมีรายการชำระค่างวดเข้ามาอย่างน้อย 2 รอบบิล
 3. กรณีลูกค้าเลือกรับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝาก (ตามที่ระบุในใบสมัครสินเชื่อ) แบบชำระขั้นต่ำ
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 25.00% ต่อปี
 4. ระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566
 5. สงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณมูลค่าสูงสุด 1 ชิ้น ต่อ 1 หมายเลขบัตรหลัก ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด
 6. ธนาคารฯ จะจัดส่งของสมนาคุณให้กับสมาชิกที่ทำตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการตลาด ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการตลาดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการตลาดนี้ และให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 9. หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KKP Contact Center โทร : 02 165 5555

 

 

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
 2. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 3. รายได้รวมต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 4. รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
 5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 2. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

 

สมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสดของธนาคารเกียรตินาคินภัทร KKP Cash Card

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

creditdee

 

 
แบ่งปัน: